Informatie

Het CvTO is er voor kinderen van 8 tot 18 jaar.

Kinderen vanaf 8 á 9 jaar zijn fysiek en mentaal sterk genoeg om na schooltijd nog een extra inspanning te kunnen en willen leveren. Vanaf die leeftijd kunnen kinderen worden voorgedragen voor het CvTO. Als docenten, sport- en/of cultuurcoaches een kind scouten met een bijzonder talent of interesse, dan melden zij dit kind aan bij het CvTO.

Het uitgangspunt is dat docenten, sport- en/of cultuurcoaches in staat zijn om te bepalen welk kind er doorverwezen moet worden. Ouders kunnen hun kind niet zelf aanmelden voor het CvTO.

Door sporttalent vroeg te ontdekken is de kans om topsporter te worden aanzienlijk groter