Kosten

Voor ieder persoonlijk traject van een kind is jaarlijks financiële ondersteuning mogelijk. Het traject is in principe gratis, maar we vragen wel een eigen bijdrage aan ouders die in staat zijn deze kosten op zich te nemen. De hoogte hiervan hangt af van wat de ouders kunnen bijdragen. De eigen bijdrage van ouders draagt er toe bij dat we meer kinderen een persoonlijk traject kunnen aanbieden. 

Door sporttalent vroeg te ontdekken is de kans om topsporter te worden aanzienlijk groter