Rol ouders

De manier waarop en de mate waarin ouders bij de ontwikkeling van hun kind worden betrokken, is van groot belang van het kind. Een voorwaarde voor het succes van talentontwikkeling is dat ouders meedenken, een rol hebben en betrokken zijn bij het ontwikkelen van het talent van hun kind. Mochten ouders hier niet toe in staat zijn, dan wordt er een volwassene gezocht die zich als mentor gedurende een lange periode vrijwillig wil inzetten om het kind in het traject te ondersteunen.

Door sporttalent vroeg te ontdekken is de kans om topsporter te worden aanzienlijk groter