Organisatie

Het CvTO is een bureau dat op dit moment  bestaat uit twee personen; Kees Elzinga (coördinator) en Margriet Zuiderbaan (secretaresse). De coördinator ontwikkelt en begeleidt de persoonlijke trajecten voor de aangemelde kinderen in samenspraak met ouders, professionals, aanbieders, culturele en sportieve instellingen en bedrijfsleven.

Het CvTO zet een databank op voor alle trajecten en is tevens verantwoordelijk voor de organisatie, financiën en PR.
 

“Durf te dromen„

Ons doel is bereikt als kinderen hun talenten ontdekken en durven dromen over wat ze later willen worden: arts, danseres, schaatser, programmeur of ontwerper, en daar ook kansen voor krijgen. Wij willen dat kinderen in aanraking komen met mensen die hen helpen te durven dromen. Zoals rapper Ali B. toen hij in groep 7 zat. Door een spelletje van invalkracht juf Mirjam ontdekte hij hoe leuk hij het vond om te rappen. Daarna droomde hij ervan een beroemde rapper te worden. Die droom is uitgekomen.

Door sporttalent vroeg te ontdekken is de kans om topsporter te worden aanzienlijk groter