Wat is talent?

Talent is volgens de definitie van het ministerie van OC&W het vermogen om uit te blinken in een of meer vakken of vaardigheden. Dat vermogen is niet alleen aangeboren, het is ook een zaak van oefening en doorzettingsvermogen. (Top)talenten zijn overal  te vinden en blinken uit op cognitief, praktisch, technisch, creatief of sociaal gebied.

Of talent zich optimaal kan manifesteren, hangt niet alleen af van de capaciteiten van het kind zelf. De omstandigheden waarin het kind opgroeit, zoals het gezin, spelen ook een grote rol. De herkenning van talent, de opleiding en de begeleiding van de jongeren en de kansen die hij of zij krijgt om naam te maken, zijn zeker zo belangrijk. Uit onderzoek komt naar voren dat ook het netwerk waarover een talent kan beschikken, van grote betekenis is. Talent kan niet zonder training, scholing en accommodaties om tot bloei te komen.

In onze visie verdient ieder kind de kans om zijn talent maximaal te ontwikkelen op het niveau dat bij hem past. Een talent of bijzondere interesse is niet gekoppeld aan het IQ van een kind. Het gaat er niet om dat iedereen zo hoog mogelijk, maar wel zo goed mogelijk wordt opgeleid.

Talent

“Ieder mens heeft talenten en iedereen kan een topper worden met zijn eigen talenten. Talenten worden zichtbaar in activiteiten die moeiteloos gaan en die energie en voldoening opleveren!
Kinderen zetten hun talenten in als het gaat om activiteiten waar ze erg naar uitkijken en verlangen om te doen. Ze genieten intens van deze momenten en halen de voldoening uit wat ze doen.”

 

Door sporttalent vroeg te ontdekken is de kans om topsporter te worden aanzienlijk groter